شرکت بهسازان انرژی زیگورات با بهره مندی از وجود اساتید مجرب دانشگاهی آمادگی خود را جهت برگزاری دوره های ذیل اعلام می‌دارد:

 

  • مدیریت انرژی مطابق با استاندارد های ایزو
  • ممیزی انرژی در ساختمان
  • ممیزی انرژی در صنعت
  • پیاده سازی مبحث نونزدهم نظام مهندسی در ساختمان ها
  • کاربرد تکنولوژی پینچ در شبکه مبد ل های حرارتی
  • کاربرد انرژی خورشیدی