مهندس غلامرضا پیراسته

مدیر عامل

کارشناسی ارشد تبدیل انرژی از دانشگاه تبریز و محقق انرژی های تجدید پذیر از دانشگاه مالایا- کوالالامپور

عضو هیئت علمی دانشگاه

 

مهندس امیر ایمان زاده

رییس هیئت مدیره

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی از دانشگاه تبریز

عضو هیئت علمی دانشگاه

 

دکتر سید علی اشرفی زاده

نائب رییس هیئت مدیره

دکتری مهندسی انرژی از دانشگاه واحد علوم و تحقیقات تهران

عضو هیئت علمی دانشگاه