یکی از بزرگترین مصرف کنندگان انرژی در جهان، بخش حمل ونقل است. این بخش با حدود20 الی 30 درصد از کل انرژی نهایی مصرفی پس از بخشهای ساختمان و صنعت در جایگاه سوم قرار دارد.

از جمله راه حل های کاهش گازهای گلخانه ای استفاده از فن آوریهای نوینی همچون خودروهای هیبریدی، بهره گیری از پیل سوختی، و استفاده از سایر منابع انرژی جایگزین ارزیابی شده است.

پیشگامان صنعت خودرو در جهان با یک تغییر رویکرد از سال 2012 تولید انبوه خودروهای پیل سوختی را آغاز نموده اند. به عنوان نمونه در سال 2013 سه پیمان شراکت بین شرکتهای بی ام و با تویوتا؛ نیسان و رنو با AFCC(دایملروفورد) ؛ و جنرال موتورز با هوندا منعقد گردیده است.

این نکته را نیز می توان ذکر کرد که استفاده از تکنولوژی های نوین در ناوگان حمل ونقل شهری منجر به یک تغییر محسوس مثبت در کیفیت هوای شهرها و کاهش آلاینده ها خواهد شد.

بطور خلاصه میتوان گفت که مهندسی حمل و نقل و کنترل ترافیک به همراه استفاده از تکنولوژی های نوین در سیستم حمل و نقل دو راهکار اصلی در کاهش مصرف حامل های انرژی و آلودگی محیط زیست می باشند.

مهندسی حمل و نقل

استفاده از منابع دیگر انرژی