محاسبه، طراحی و اجرای سیستم سرمایش و گرمایش پروژه ساختمان مسکونی واقع در خیابان پیام آوران شهرستان دزفول مطابق سیستم داکت اسپلیت.

 محاسبات اجرایی مربوط به پیاده سازی مبحث 19 در ساختمان جدید شهرداری دزفول.

 محاسبه و طراحی سیستم سرمایش و گرمایش اتاق فیلترینگ کارخانه خمیر مایه دزفول.

محاسبه و طراحی سیستم گرمایش مهمانسرای دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول.

 برگزاری دوره آموزشی مربوط به بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع غذایی از طرف اداره استاندارد استان خوزستان.

 برگزاری دوره آموزشی بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ها برای سازمان نظام مهندسی استان خوزستان.

برگزاری دوره آموزشی استقرار استاندارد ایزو 50001 در صنایع شیر از طرف اداره استاندار استان خوزستان.

محاسبه، طراحی و اجرای سیستم سرمایش و گرمایش پروژه چهار طبقه واقع در خیابان صفا شهرستان دزفول مطابق سیستم داکت اسپلیت.

محاسبه، طراحی و اجرای سیستم سرمایش  و گرمایش پروژه 3 واحدی واقع در خیابان فردوسی شهرستان دزفول مطابق  سیستم داکت اسپلیت.

محاسبه، طراحی و اجرای سیستم سرمایش  و گرمایش پروژه 5 طبقه ( 10 واحد) واقع در خیابان ابوریحان شهرستان دزفول مطابق  سیستم داکت اسپلیت.

محاسبه، طراحی و اجرای سیستم سرمایش  و گرمایش، سیستم فاضلاب و استخر پروژه 4 طبقه مطابق سیستم داکت اسپلیت.

محاسبه، طراحی و اجرای سیستم استخر سرپوشیده با بویلر چگالشی واقع در فرهنگ شهر شهرستان دزفول.

محاسبه، طراحی و اجرای سیستم سرمایش  و گرمایش یک باب واحد مسکونی واقع در خیابان بوعلی شهرستان شوش.

محاسبه، طراحی و اجرای سیستم گرمایش  دارالایتام  شهرستان شوش.

محاسبه، طراحی و اجرای سیستم فاضلاب بلوک شماره 1و2 از فاز دوم پروژه 175 واحدی تعاونی مسکن کارگران قرار دادی بیمارستان دکتر گنجویان شهرستان دزفول.

محاسبه، طراحی و اجرای سیستم سرمایش  و گرمایش و تهویه مطبوع بیمارستان و اتاق عمل مرکز جراحی بهاران واقع در خیابان شریعتی شهرستان دزفول.

محاسبه، طراحی و اجرای سیستم گرمایش  یک باب واحد مسکونی واقع در خیابان مقاومت 4 شهرستان دزفول مطابق سیستم فن کویل سقفی.

محاسبه، طراحی و اجرای سیستم سرمایش  و گرمایش، طراحی و اجرای سیستم استخر یک باب منزل مسکونی واقع در خیابان معزی شهرستان دزفول مطابق سیستم روفتاپ پکیج (roof top package) و سیستم دیگ و مشعل.

محاسبه، طراحی و اجرای سیستم تاسیساتی (گرمایشی، سرمایشی و آب و فاضلاب)  پروژه 12 واحده واقع در خیابان سبحانی شهرستان دزفول.

محاسبه، طراحی و اجرای سیستم تاسیساتی (گرمایشی، سرمایشی و آب و فاضلاب)  پروژه 6 واحده واقع در منطقه 500 دستگاه شهرستان دزفول.

محاسبه، طراحی و اجرای سیستم سرمایش و گرمایش 3 باب مطب و واحد رادیولوژی مجتمع پزشکی نشاط 2 واقع در خیابان سید محمود شهرستان دزفول مطابق سیستم داکت اسپلیت.

محاسبه، طراحی و اجرای سیستم سرمایشی مجتمع سوله های ورزشی ریسمان باف دزفول. خیابان حافظ نبش میثم.

طراحی و اجرای سیستم پایپینگ چیلرها و هواسازهای بیمارستان مهر اهواز.

محاسبه، طراحی و اجرای سیستم سرمایش  و گرمایش پروژه 3 واحدی  واقع در خیابان حبیب ابن مظاهر شهرستان دزفول مطابق  سیستم داکت اسپلیت.

محاسبه، طراحی و اجرای سیستم سرمایش  و گرمایش یک واحد مسکونی واقع در خیابان بهاران 3 شهرستان دزفول مطابق  سیستم داکت اسپلیت.

محاسبه، طراحی و اجرای سیستم سرمایش  و گرمایش پروژه یک واحد مسکونی واقع در کوی اندیشه شهرستان دزفول مطابق  سیستم داکت اسپلیت.

تعمیر سرویس و نگهداری سیستم تهویه مطبوع مرکزی بیمارستان مهر اهواز

محاسبه، طراحی و اجرای سیستم سرمایش  و گرمایش پروژه 3 واحدی  واقع در خیابان سهروردی بین نواب و پیام آوران شهرستان دزفول مطابق  سیستم داکت اسپلیت.   

طراحی و اجرای سیستم تاسیساتی یک استخر در خیابان گلریز 6 شهرستان دزفول.

محاسبه، طراحی و اجرای سیستم سرمایش  و گرمایش پروژه 5 طبقه  واقع در بلوار ولیعصر شهرستان دزفول مطابق  سیستم داکت اسپلیت.

محاسبه، طراحی و اجرای سیستم تهویه وسرمایش و گرمایش رستوران سنتی در شهرستان شوش.

محاسبه، طراحی و اجرای سیستم تهویه  مطبوع اتاقهای عمل مرکز جراحی واقع در خیابان آفرینش شهرستان دزفول .

محاسبه، طراحی و اجرای سیستم سرمایش و گرمایش وتهویه مطبوع یک باب آزمایشگاه تشخیص طبی واقع در خیابان توحید شهرستان دزفول .

طراحی و اجرای موتورخانه و سیستم گرمایش مرکزی خوابگاه های دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول.

طراحی سیستم تهویه مطبوع دانشکده ی پرستاری و مامایی و سایت ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول.