امروزه انرژی یک رشته کاملا تخصصی بشمار میرود. انرژی یک مفهوم فیزیکی و ترمودینامیکی است ولی با توجه به گستردگی اثرات آن بر زندگی بشر امروزی، تاثیرات عمیقی روی کلیه جوانب زندگی انسان ها پیدا کرده است. این جوانب از اقتصادی تا اجتماعی و سیاسی گرفته تا حیطه علم و دانش گسترده شده است. بی شک در مسئله ای به این درجه از اهمیت  نمی توان از بجز متخصصین آن انتظار داشت که مورد رسیدگی قرار بگیرد.

شرکت بهسازان انرژی زیگورات با دارا بودن کادر متخصص در زمینه انرژی که در این زمینه درجات عالی علمی و تجارب عملی ارزنده را داراست آمادگی دارد در زمینه های گوناگون مباحث مربوط به انرژی در بخش های صنعتی، ساختمانی، حمل ونقل و کشاورزی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی مشاوره ارائه دهد. مضافا اینکه این شرکت آمادگی دارد در پروژه های مرتبط با بحث انرژی به عنوان مشاور کارفرمایان خدمات خود را ارائه نماید.