1- نظارت

2- طراحی

3- اجرایی

 

منابع آزمون نظام مهندسی رشته مکانیک ( نظارت )

مباحث امتحانی 

سال چاپ

مبحث اول ( تعاريف )  

1392

مبحث دوم ( نظامات اداری )

1384

مبحث سوم ( حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق )

1395

مبحث دوازدهم ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا )

1392

مبحث چهاردهم ( تاسيسات مکانيکی )

1396 – غلط نامه

مبحث پانزدهم ( آسانسورها و پلکان ­برقی )

1392

مبحث شانزدهم ( تاسيسات بهداشت )

1396

مبحث هفدهم ( لوله‌ كشی گاز طبيعی )

1389

مبحث نوزدهم ( صرفه‌ جویی در مصرف انرژی )

1389

مبحث بيست و يکم ( پدافند غیرعامل )

1395

مبحث بيست و دوم ( مراقبت و نگهداری از ساختمان­ ها )

1392

کتاب ­های راهنمای مباحث مقررات ملّی ساختمان

نشریه ۱۲۸ سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی کشور

مبانی ترمودینامیک ، مکانیک سیالات و انتقال حرارت

اطلاعات عمومي  مهندسی مرتبط به تاسيسات مكانيكی در مراجع علمی و فنی معتبر بين المللی

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌ نامه‌ های اجرایی آن و تصویب نامه اصلاحی

1390

منابع آزمون نظام مهندسی رشته مکانیک ( طراحی )

مباحث امتحانی

سال چاپ

مبحث دوم ( نظامات اداری )

1384

مبحث سوم ( حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق )

1395

مبحث دوازدهم ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا )

1392

مبحث چهاردهم ( تاسيسات مکانيکی )

1396 – غلط نامه

مبحث پانزدهم ( آسانسورها و پلکان ­برقی )

1392

مبحث شانزدهم ( تاسيسات بهداشت )

1396

مبحث هفدهم ( لوله‌ كشی گاز طبيعی )

1389

مبحث نوزدهم ( صرفه‌جویی در مصرف انرژی )

1389

مبحث بيست و يکم ( پدافند غیرعامل )

1395

مبحث بيست و دوم ( مراقبت و نگهداری از ساختمان­ ها )

1392

کتاب ­های راهنمای مباحث مقررات ملّی ساختمان

نشریه ۱۲۸ سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی کشور

مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت

اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط به تاسيسات مكانيكی در مراجع علمی و فنی معتبر بين المللی

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌ نامه‌ های اجرایی آن و تصویب نامه اصلاحی

1390

منابع آزمون نظام مهندسی رشته مکانیک ( اجرا )

مباحث امتحانی

سال چاپ

مبحث دوم ( نظامات اداری )

1384

مبحث سوم ( حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق )

1395

مبحث دوازدهم ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا )

1392

مبحث چهاردهم ( تاسيسات مکانيکی )

1396 – غلط نامه

مبحث پانزدهم ( آسانسورها و پلکان ­برقی )

1392

مبحث شانزدهم ( تاسيسات بهداشت )

1396

مبحث هفدهم ( لوله‌ كشی گاز طبيعی )

1389

مبحث نوزدهم ( صرفه‌جویی در مصرف انرژی )

1389

مبحث بيست و يکم ( پدافند غیرعامل )

1395

مبحث بيست و دوم ( مراقبت و نگهداری از ساختمان­ ها )

1392

کتاب ­های راهنمای مباحث مقررات ملّی ساختمان

نشریه ۱۲۸ سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی کشور

نشریه شماره ۴۶۰ – راهنمای راهبری و نگهداری تاسیسات‌ مکانیکی ساختمان

نشریه شماره ۴۶۱ – راهنمای پذیرش (Commissioning) تاسیسات‌ مکانیکی ساختمان

مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت

مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات‌مکانیکی در ساختمان‌ها 

اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط با تاسیسات مکانیکی در مراجع علمی و فنی معتبر بین‌المللی

قراردادها و شرايط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قرارداد ها و پیمان‌ ها

مديريت ساخت و نظام برنامه‌ ريزی و كنترل پروژه 

ماشین ­آلات ساختمانی و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره­ برداری و نگهداری آنها 

مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها و امور قراردادها