انرژی مورد نیاز یک واحد اعم از صنعتی، مسکونی و … را می توان از طرق گوناگون تامین نمود. اینکه از چه حامل انرژی میتوان برای تامین انرژی مورد نیاز استفاده کرد بستگی به پارامترهای گوناگون دارد که باید بطور همزمان مورد رسیدگی قرار گیرند. با انجام پتانسیل سنجی میتوان به برخی سوالات همچون موارد زیر پاسخ داد:

  • برای تامین انرژی واحد مورد نظر از چه نوع حامل های انرژی میتوان استفاده کرد؟
  • حامل های انرژی در دسترس کدامند؟
  • هزینه تمام شده برای نصب و راه اندازی ادوات مورد نیاز هر حامل انرژی چه میزان است؟
  • آیا میتوان ترکیبی از حامل ها را برای موارد ضروری و یا بهینه سازی استفاده کرد؟

و در نهایت:

  • بهترین گزینه ممکن کدام انتخاب است؟

امروزه استفاده از انرژی های تجدید پذیر در دستور کار بسیاری از کشور ها قرار دارد. انجام پتانسیل سنجی برای بررسی امکان یا عدم امکان استفاده از یک نوع خاص از انرژی های تجدید پذیر برای یک منطقه و یا یک واحد راهی برای انجام این مهم است.

شرکت بهسازان انرژی زیگورات آمادگی خود را برای انجام پروژه ها و یا مشارکت در امور پتانسیل سنجی مرتبط با مباحث انرژی اعلام می دارد.