بخش ساختمان و مسکن یکی از بزرگترین مصرف کنندگان انرژی بشمار می رود.  درصد سهم مصرف انرژی در بخش خانگی و تجاری در حدود ۳۰ تا ۴۲ درصد  در برخی کشورها می باشد.

راهکارهای موثر برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها می بایست در پنج فاز مشخص و جداگانه مدیریت و انجام شوند:

فاز اول: معماری

در این فاز می بایست موارد زیر لحاظ شوند:

 • – معماری اقلیمی (در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی خاص منطقه از جمله جهت ساختمان، گیش بینی فضاهای تاسیساتی و …).
 • – معماری هوشمند (پیش بینی زیر ساخت های هوشمندسازی مطابق با پیشرفت های تکنولوژیکی).
 • – معماری حرکتی ( قابلیت تغییر ساختار معماری ساختمان در هنگام مقتضی. مثلا با تغییر فصل و یا حتی تغییر ساعات روزانه).

فاز دوم: اجرا

 • – عایق بندی مناسب.
 • – استفاده از شیشه های دوجداره.
 • – اجرای فضاهای مورد نیاز برای استفاده از سیستم های تاسیساتی پیشرفته و هوشمند.

فاز سوم: تاسیسات

 • – طراحی و انتخاب سیستم ها با رویکرد بهینه سازی. (مثل بویلرهای چگالشی و سیستم های خنک کننده اینورتر).
 • – عایقکاری سیستم های تاسیساتی.
 • – استفاده از سیستم های نوین با مصرف انرژی پایین.
 • – پیش بینی سیستم های بازیافت حرارتی.
 • – استغاده از سیستم های هوشمند.
 • – استفاده از سیستم های انرژی تجدید پذیر.

فاز چهارم: بهره برداری

 • – استفاده از درز گیرها در مکان های مناسب.
 • – سرویس، تعمیر و نگهداری بموقع سیستم های تاسیساتی و هوشمند سازی.
 • – مدیریت صحیح و مناسب استفاده از حامل های انرژی با رویکرد استفاده حد اکثری از سیستم های تجدید پذیر.