شرکت بهسازان انرژی زیگورات بنا بر اساسنامه خود، این آمادگی را داراست که به عنوان ناظر در پروژه های مرتبط با مبحث انرژی با ارگان ها و سازمان های مختلف مشارکت نموده و ضمن همکاری متقابل و رعایت اصول حرفه ای با مجریان محترم طرح ها در این زمینه تبادل اطلاعات نماید.

حفظ مصرف انرژی در حالت مطلوب بخصوص در صنایع، نیاز مبرم به نظارت مداوم و ویژه دارد. با مستهلک شدن ادوات و ماشین ها، با فرسوده شدن سیستم های عایقکاری، با تغییر شرایط اقتصادی داخلی و بین المللی و … پارامتر های موثر در قیمت تمام شده حامل های انرژی نیز تغییر خواهد کرد. نظارت مداوم بر حوزه انرژی واحد تولیدی خود را به ما بسپارید.